Hloubkový kypřič s přihnojováním

Clemens Hexagon nástavba pro hloubkové kypření s přihnojováním

 • Speciální slupice pro hloubkové kypření s dutým vývodem pro přihnojování s dlátovitými radlicemi (pracovní hloubka dle půdních podmínek),
 • Uchycení na rámu pomocí střižných šroubů (ochrana proti poškození stroje i traktoru)
 • Zásobník na hnojivo o šířce 1000 mm (90l)
 • 2 vývody s hubicemi pro dopravu hnojiva ke slupicím
 • Mechanické nastavení dávky
 • Otevírání otvorů k hubicím mechanicky táhlem s bovdenem
 • Elektrický pohon čechrače hnojiva

Kultivátor s odpruženými slupicemi

Clemens Teractiv kultivátor s odpruženými slupicemi

 • Radličkový kultivátor pro kypření meziřadí
 • Uchycení vzadu do tříbodového závěsu traktoru
 • Mechanicky rozšiřitelný základní rám (1 100 – 1 600 mm) + Možnost nástavby  250 mm na každou stranu – Celkový záběr stroje s rozšířením 1600 – 2100 mm
 • 5 odpružených slupic s kypřícími radličkami pro celoplošné kypření + 2 slupice na nástavbu – Celkem 7 slupic
 • Šířka radliček 150mm , 250 mm, 300 mm
 • Prutový válec s pracovním záběrem pro nastavení pracovní hloubky urovnání povrchu meziřadí a další rozdrobení
 • Možnost osadit hydraulickým zvedání stroje (vhodné pro otáčení na krátkých úvratích)

Speciální kultivátory

Seciální kultivátor Clemens Treactiv DUO 

 • Radličkový kultivátor s oboustrannou výkyvnou sekcí pro kultivaci meziřadí i příkmenného pásu jedním průjezdem, vhodný do technologického postupu se zatravněním ob jeden řádek – vysoký denní výkon 

 • Hydraulicky roztažitelný rám pro uchycení výkyvných sekcí (rychlá možnost reakce při zúžení nebo rozšíření šířky meziřadí) 

 • 2 x výkyvná sekce nožová RADIUS SL s jednočinnou hydraulikou 

Těžké kultivátory

Multifunkční rám Clemens HEXAGON  s nástavbou pro kultivaci meziřadí

 • Clemens Hexagon - hydraulicky roztažitelný univerzální rám
 • Pracovní šířka možnost výběru ze 3 velikostí rámů
 • Pevné slupice (profil 80 x 25 mm) z pružinové ocele – uchycení na rám pomocí
 • střižných šroubů (ochrana proti poškození),
 • Dlátovité radličky s křídlovými radlicemi (430 mm) pro plošné podřezání půdního
 • profilu
 • Drobící válec mechanicky stavitelný pro nastavení pracovní hloubky kypření a urovnání kultivovaného pásu
 • Pro sdružení operací možnost osadit kultivátor vykyvnými sekcemi nebo ometači kmínků 

více na http://www.clemens-online.com